ستاد دیه استان کردستان

من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل

به شما می اندیشیم به شما که به یاری نیازمندان می شتابید به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبز باور خود به ارمغان می آورید به شما می اندیشیم به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ های تان جاری است
مبارک باد بر شما مدال افتخار رضایت حضرت باری تعالی .
می توان این گونه گفت که هر لحظه با همت و تلاش خیرخواهانه شما نیک اندیشان در زمینه آزادسازی جمعی از زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد انتظار چشمان معصوم و بی پناه فرزندان آنان می تواند به پایان برسد

روابط عمومی ستاد دیه استان کردستان